“…dopóki będziesz, będziesz ze mną…” * “…tant que tu seras, tu seras avec moi…”

“…dopóki będziesz, będziesz ze mną…”

…pokonamy wszystko. Z łatwością wykonamy każdą ,najbardziej skomplikowaną figurę akrobatyczną. Dzięki zgraniu na sali gimnastycznej w codziennym życiu jest nam łatwiej. Znamy swoje możliwości i charaktery. Poprzez wspólną pracę wydobywamy z siebie najlepsze cechy: siłę, odwagę, wewnętrzną siłę, zdecydowanie, dzikość oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka. Widzimy sens wspólnej przyszłości. Wszystko co stworzymy, jest nasze od początku do końca. Ola i Paul trenują razem akrobatykę. Poznali się, kiedy mężczyzna szukał partnerki do ćwiczeń. Czas pokazał, że pasja połączyła ich również prywatnie. Bohaterom tej sesji, wykonanej o godzinie czwartej nad ranem w malowniczym parku, życzę wielu wspólnych, pięknych chwil i emocji.

“…tant que tu seras, tu seras avec moi…”

…on surmontera tout. Facilement on exécutera chaque figure acrobatique, même les plus compliqué. Grâce à notre partage à l’entraînement, la vie quotidienne devient plus simple. On connaît nos capacités et nos caractères. En travaillant ensemble, nous mettons en avant le meilleur de nous même: la force, le courage, la motivation, la détermination, la sauvagerie et la responsabilité pour l’autre. Nous voyons le sens d’un avenir commun. Tout ce que nous créons est le notre du début à la fin. Alexandra et Paul s’entraînent ensemble en portées acrobatiques. Ils se sont rencontrés quand il cherchait une partenaire pour travailler régulièrement. Finalement, le temps et la passion ont uni ces deux âmes. Aux héros de ce shooting à la levée du jour dans un parc enchanté, je souhaite plein de bonheur et d’amour.